Forgiving Roadside Design Guide
Rapport, 2011

Forgiving roadside

roadside design

Författare

Francesca La Torre

Lorenzo Domenichini

Helen Fagerlind

Chalmers, Tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet

Jan Martinsson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet

Peter Saleh

Philippe Nitsche

Yann Goyat

Eleonora Cesolini

Raffaella Grecco

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Annan teknik

Transportteknik och logistik

Mer information

Skapat

2017-10-08