Collaboration with Vietnam for novel lignocellulolytic enzymes
Rapport, 2012

Författare

George E Anasontzis

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Industriell Bioteknik

Ämneskategorier

Biokemi och molekylärbiologi

Mikrobiologi

Biokatalys och enzymteknik

Styrkeområden

Energi

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Mer information

Skapat

2017-10-07