Bisecting lines of convex regions
Artikel i övrig tidskrift, 2011

The boundary of the set of intersection points of bisecting lines are studied

Författare

Ulf Persson

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper

normat

0801-3500 (ISSN)

Vol. 59 2 67-81

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Ämneskategorier

Geometri

Mer information

Skapat

2017-10-06