Mer solenergi med nära-noll-energihus?
Artikel i övrig tidskrift, 2012

Det talas mycket om en stor potential att minska vår energianvändning och det finns ett stort intresse att använda solenergi men tyvärr inte mycket som leder i den riktningen. Den svenska implementeringen av EU-direktiven om byggnaders energiprestanda (EPBD) karakteriseras av en större ambition att genom så få ändringar som möjligt uppfylla (översätta, tolka) olika formuleringar i direktivens olika artiklar inom angivna tidsramar, än att utveckla och implementera genomtänkta och relevanta krav på svenska byggnader som leder till en totalt sett minskad resursanvändning.

Författare

Jan-Olof Dalenbäck

Chalmers, Energi och miljö, Installationsteknik

Energimagasinet

0348-9493 (ISSN)

7/2012 37-39

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Energi

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Husbyggnad

Mer information

Skapat

2017-10-07