Mer solvärme i danska fjärrvärmesystem
Artikel i övrig tidskrift, 2012

Fortsatt vindkraftsutbyggnad och höga gaspriser gör att allt fler danska fjärrvärmeverk uppför eller planerar för stora solvärmesystem. Hittills har de mer än 250 000 m² (175 MWth) i drift och de närmaste åren planerar man att uppföra ytterligare 300 000 m² (210 MWth).

Författare

Jan-Olof Dalenbäck

Chalmers, Energi och miljö, Installationsteknik

Energimagasinet

6/2012 42-46

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Energi

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Annan samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-08