Automatic Fitting of a 3D Character to a Computer Manikin
Paper i proceeding, 2012

Författare

Stefan Gustafsson

Sebastian Tafuri

Niclas Delfs

Peter Mårdberg

Johan Carlson

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Produktutveckling

2nd International Conference on Applied Digital Human Modeling, July 21-25, 2012, San Francisco.

Ämneskategorier

Maskinteknik

Matematik

Styrkeområden

Produktion

Mer information

Skapat

2017-10-06