Gaussian vertex plate improves reflection coefficient and far-out sidelobes in prime-focus reflector antennas
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1999

Författare

Jian Yang

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Antenner

Chalmers, Signaler och system

Per-Simon Kildal

Chalmers, Signaler och system

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Antenner

Microwave and Optical Technology Letters

0895-2477 (ISSN) 1098-2760 (eISSN)

Vol. 21 2 125-129

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-07