Measurement of Free-space Impedances of Small Antennas in Reverberation Chambers
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2002

Författare

Per-Simon Kildal

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Antenner

Chalmers, Signaler och system

Charlie Carlsson

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Antenner

Jian Yang

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Antenner

Chalmers, Signaler och system

Microwave and Optical Technology Letters

0895-2477 (ISSN) 1098-2760 (eISSN)

Vol. 32 2 112-115

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-08