Periodic control for low-temperature ignition
Paper i proceeding, 2000

Författare

Per-Anders Carlsson

Kompetenscentrum katalys

Peter Thormählen

Kompetenscentrum katalys

Magnus Skoglundh

Kompetenscentrum katalys

Hans Persson

Kompetenscentrum katalys

Erik Fridell

Kompetenscentrum katalys

Edward Jobson

Kompetenscentrum katalys

Proceedings of the 5th International Congress on Catalysis and Automotive Pollution Control (CAPoC5), Brussels, Belgium, April 12-14

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik (SO 2010-2017, EI 2018-)

Transport

Energi

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Kemiska processer

Mer information

Skapat

2017-10-08