Enhanced low-temperature catalytic activity due to transient gas composition changes
Paper i proceeding, 2002

Författare

Per-Anders Carlsson

Kompetenscentrum katalys (KCK)

Peter Thormählen

Kompetenscentrum katalys (KCK)

Magnus Skoglundh

Kompetenscentrum katalys (KCK)

Bengt Andersson

Kompetenscentrum katalys (KCK)

Proceedings of the EUCHEM Conference on Environmental CatalysisCatalysis, Hindås, Sweden, November 27-December 1

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik (2010-2017)

Transport

Energi

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Kemiska processer

Mer information

Skapat

2017-10-08