Low-temperature CO oxidation over a Pt/Al2O3 monolith catalyst investigated by step-response experiments and simulations
Paper i proceeding, 2003

Författare

Per-Anders Carlsson

Kompetenscentrum katalys (KCK)

Magnus Skoglundh

Kompetenscentrum katalys (KCK)

Peter Thormählen

Kompetenscentrum katalys (KCK)

Bengt Andersson

Kompetenscentrum katalys (KCK)

Proceedings of the 6th International Congress on Catalysis and Automotive Pollution Control (CAPoC6), Brussels, Belgium, October 22-24

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik (2010-2017)

Transport

Energi

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Kemiska processer

Mer information

Skapat

2017-10-08