Transient step-scan FTIR TRS studies of CO oxidation over supported Pt catalysts with high time-resolution
Paper i proceeding, 2005

Författare

Ansgar Wille

Kompetenscentrum katalys (KCK)

Per-Anders Carlsson

Kompetenscentrum katalys (KCK)

Magnus Skoglundh

Kompetenscentrum katalys (KCK)

Erik Fridell

Kompetenscentrum katalys (KCK)

Proceedings of the 4th International Conference on Environmental Catalysis, Heidelberg, Germany, June 5-8

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik (2010-2017)

Transport

Energi

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Kemiska processer

Mer information

Skapat

2017-10-08