Characterization of particulate emissions and methodology for oxidation of particulates from non-diesel combustion systems
Paper i proceeding, 2008

Författare

Per Ericsson

M Holmström

Annika Amberntsson

Kompetenscentrum katalys (KCK)

Carolin Ohlson

Kompetenscentrum katalys (KCK)

Magnus Skoglundh

Kompetenscentrum katalys (KCK)

Bengt Andersson

Kompetenscentrum katalys (KCK)

Per-Anders Carlsson

Kompetenscentrum katalys (KCK)

Proceedings of the Society of Automotive Engineers International Powertrains, Fuels and Lubricants Congress, Shanghai, China, June 23-25

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik (2010-2017)

Transport

Energi

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Kemiska processer

Mer information

Senast uppdaterat

2018-11-05