Kinetic studies on heterogeneous oxidation of carbon black
Paper i proceeding, 2008

Författare

Carolin Ohlson

Kompetenscentrum katalys (KCK)

Carl Justin Kamp

Kompetenscentrum katalys (KCK)

Magnus Skoglundh

Kompetenscentrum katalys (KCK)

Bengt Andersson

Kompetenscentrum katalys (KCK)

Per-Anders Carlsson

Kompetenscentrum katalys (KCK)

Proceedings of the 13th Nordic Symposium on Catalysis, Göteborg, Sweden, October 5-7

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik (2010-2017)

Transport

Energi

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Kemiska processer

Mer information

Senast uppdaterat

2018-11-05