Influence of carbon-catalyst interactions on carbon black oxidation
Paper i proceeding, 2009

Författare

Carolin Ohlson

Kompetenscentrum katalys (KCK)

Magnus Skoglundh

Kompetenscentrum katalys (KCK)

Bengt Andersson

Kompetenscentrum katalys (KCK)

Per-Anders Carlsson

Kompetenscentrum katalys (KCK)

Proceedings of the 8th International Congress on Catalysis and Automotive Pollution Control (CAPoC8)

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik

Transport

Energi

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Kemiska processer

Mer information

Senast uppdaterat

2018-11-05