Methane oxidation over supported platinum – mechanistic consequences of periodic operation
Paper i proceeding, 2009

Författare

Per-Anders Carlsson

Kompetenscentrum katalys (KCK)

Elin Becker

Kompetenscentrum katalys (KCK)

Michael Nordström

Kompetenscentrum katalys (KCK)

Magnus Skoglundh

Kompetenscentrum katalys (KCK)

Proceedings of the 8th International Congress on Catalysis and Automotive Pollution Control (CAPoC8), Brussels, Belgium, April 15-17, 2009

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik (2010-2017)

Transport

Energi

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Kemiska processer

Mer information

Skapat

2017-10-07