An in situ set up for the detection of CO2 from catalytic CO oxidation by planar laser-induced fluorescence, PLIF
Övrigt konferensbidrag, 2012

Författare

Sara Blomberg

Johan Zetterberg

Gustafson Johan

Per-Anders Carlsson

Kompetenscentrum katalys

Edvin Lundgren

Proceedings of the 25th Symphosium on Surface Science (3S*12), St. Christoph/Arlberg, Austria, Mars 11-17

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik

Transport

Energi

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Kemiska processer

Mer information

Skapat

2017-10-07