Att möta patienter med demens och/eller konfusion
Kapitel i bok, 2013

Författare

Helle Wijk

Göteborgs universitet

Ortopedisk vård och rehabilitering

Ämneskategorier

Hälsovetenskaper

ISBN

9789144060590

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13