Vårdmiljöns betydelse för välbefinnande och vårdens utförande
Kapitel i bok, 2011

Författare

Helle Wijk

Göteborgs universitet

Ämneskategorier

Omvårdnad

Mer information

Skapat

2017-10-10