Vårdmiljöns betydelse för välbefinnande och vårdens utförande
Kapitel i bok, 2011

Författare

Helle Wijk

Göteborgs universitet

Ämneskategorier

Omvårdnad