Vårdmiljöns betydelse för välbefinnande och vårdens utförande
Kapitel i bok, 2011

Författare

Helle Wijk

Göteborgs universitet

Att möta personer med demens

Ämneskategorier

Omvårdnad

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13