Demens-Design för välbefinnande
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2012

Författare

Helle Wijk

Göteborgs universitet

Omsorg: Nordisk tidsskrift for Palliativ Medisin

0800-7489 (ISSN)

4 36-39

Ämneskategorier

Hälsovetenskaper

Mer information

Skapat

2017-10-10