Challenges for Sustainable Urban Development
Kapitel i bok, 2004

Författare

Daniel K. Irurah

Björn Malbert

Chalmers, Sektionen för arkitektur

Pål Castell

Chalmers, Sektionen för arkitektur

Jaan-Henrik Kain

Chalmers, Sektionen för arkitektur

Branko I. Cavric

Aloyse C. Mosha

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Social och ekonomisk geografi

SAMHÄLLSVETENSKAP