Opportunities and Strategies for Sustainable Urban Development
Kapitel i bok, 2004

Författare

Daniel K. Irurah

Björn Malbert

Chalmers, Sektionen för arkitektur

Aly Karam

Pål Castell

Chalmers, Sektionen för arkitektur

Marco Keiner

Branko I. Cavric

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Social och ekonomisk geografi