Opportunities and Strategies for Sustainable Urban Development
Kapitel i bok, 2004

Författare

Daniel K. Irurah

Björn Malbert

Chalmers, Sektionen för arkitektur

Aly Karam

Pål Castell

Chalmers, Sektionen för arkitektur

Marco Keiner

Branko I. Cavric

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Social och ekonomisk geografi

Mer information

Skapat

2017-10-07