Resident involvement in neighborhood space management; a survey among housing companies in Göteborg
Övrigt konferensbidrag, 2005

Författare

Pål Castell

Chalmers, Arkitektur

International Conference for Integrating Urban Knowledge & Practice

Ämneskategorier

Social och ekonomisk geografi

Landskapsarkitektur

Sociologi

Mer information

Skapat

2017-10-06