Explosionsbelastad betong: Dynamiska aspekter av materialets respons i numeriska simuleringar
Artikel i övrig tidskrift, 2012

Författare

Ulrika Nyström

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik

Kent Gylltoft

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik

Bygg & Teknik

0281-658X (ISSN)

Vol. 7/12 42-47

Ämneskategorier

Annan naturvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07