Coupling between changes in hydraulic and mechanical aperture: A laboratory study on rock cores
Rapport, 2012

Författare

Johan Thörn

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Geologi

Report - Department of Civil and Environmental Engineering, Chalmers University of Technology: 2012:9

Mer information

Skapat

2017-10-07