Radium sulphate and its co-precipitation behaviour with barium and strontium
Doktorsavhandling, 2013

Opponent: Heino Nitsche

Författare

Hanna Hedström

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Kärnkemi

Ämneskategorier

Oorganisk kemi

ISBN

978-91-7385-803-8

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie

Opponent: Heino Nitsche

Mer information

Skapat

2017-10-08