Time and frequency transfer in optical fibers
Kapitel i bok, 2012

Författare

Per Olof E Hedekvist

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Sven-Christian Ebenhag

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Recent Progress in Optical Fiber Research

450-
9789533078236 (ISBN)

Ämneskategorier

Annan teknik

Samhällsbyggnadsteknik

Elektroteknik och elektronik

Nanoteknik

ISBN

9789533078236

Mer information

Skapat

2017-10-08