A Case of Symbolic Transgression
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2013

Författare

Sten Gromark

Chalmers, Arkitektur

Nordic - Journal of Architecture

2244-968X (ISSN)

Vol. 2 Winter 2012 3 94-98

Ämneskategorier

Arkitekturteknik

Samhällsbyggnadsteknik

Arkitektur

Sociologi

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Mer information

Skapat

2017-10-08