Uthålliga system för avlopp och matavfall i Surahammar - slutrapport från Urban Waters modellstad,
Rapport, 2005

Författare

E Kärrman

D van Moeffaert

B Olin

Henriette Söderberg

Chalmers, Arkitektur

H Åberg

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07