Varför är vissa städer tillgängliga
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet), 2005

Författare

Mats Reneland

Chalmers, Arkitektur

Transportforum 2005, Organizer VTI and KFB

Ämneskategorier

Husbyggnad

Mer information

Skapat

2017-10-06