The active site on PdO for methane dissociation
Paper i proceeding, 2012

Författare

Anders Hellman

Kompetenscentrum katalys

Chalmers, Teknisk fysik, Kemisk fysik

14th International conferences on theoretical aspects of catalysis, Vlissingen, The Netherlands, June 26-30, 2012

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik

Transport

Energi

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Fysik

Kemi

Infrastruktur

C3SE (Chalmers Centre for Computational Science and Engineering)

Mer information

Skapat

2017-10-07