First-principles study of photoinduced water-splitting of Fe2O3
Paper i proceeding, 2011

Författare

Anders Hellman

Kompetenscentrum katalys

Chalmers, Teknisk fysik, Kemisk fysik

NAM22, Detroit, USA, 5th-10th June, 2011

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik

Transport

Energi

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Fysik

Kemi

Infrastruktur

C3SE (Chalmers Centre for Computational Science and Engineering)

Mer information

Skapat

2017-10-08