HC-assisted NOx reduction on Agn/Al2O3: a density functional theory study
Paper i proceeding, 2012

Författare

Anders Hellman

Kompetenscentrum katalys (KCK)

Chalmers, Teknisk fysik, Kemisk fysik

ECOSS 26, Parama, Italy, 30 August- 4 September 2009

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik (2010-2017)

Transport

Energi

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Fysik

Kemi

Infrastruktur

C3SE (Chalmers Centre for Computational Science and Engineering)

Mer information

Skapat

2017-10-08