Reflections on Academic Video
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2012

Författare

Thommy Eriksson

Chalmers, Tillämpad informationsteknologi

Inge Ejby Sørensen

Seminar.net : Media, technology and lifelong learning

1504-4831 (ISSN)

Vol. 8 1

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Ämneskategorier

Kommunikationsvetenskap

Bildkonst

Filmvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07