Sol-gel coating of alumina bundle fibres
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1997

Författare

Anders Törncrona

Institutionen för teknisk kemi

Kompetenscentrum katalys

Jesper Brandt

Institutionen för materialteknik

Lars Löwendahl

Institutionen för teknisk kemi

Jan-Erik Otterstedt

Institutionen för teknisk kemi

Kompetenscentrum katalys

Journal of the European Ceramic Society

0955-2219 (ISSN) 1873619x (eISSN)

Vol. 17 1459-1465

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik

Transport

Energi

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Kemiska processer

Kemi

Mer information

Skapat

2017-10-08