Investigations of High-Frequency Earth Rotation Variations from VLBI CONT Observations
Övrigt konferensbidrag, 2004

Författare

Rüdiger Haas

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap

R. Del Cojo Lopez

J. Mata Lozano

International VLBI Service for Geodesy and Astrometry 2004 General Meeting Proceedings, NASA/CP-2004-21225, eds. N.R. Vandenberg and K.D. Baver

403-407

Ämneskategorier

Astronomi, astrofysik och kosmologi

Mer information

Skapat

2017-10-07