Low temperature CO oxidation over Co3O4/Al2O3
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2000

Författare

Jonas Jansson

Kompetenscentrum katalys (KCK)

Institutionen för kemisk reaktionsteknik

Journal of Catalysis

0021-9517 (ISSN) 1090-2694 (eISSN)

Vol. 194 55-60

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik (2010-2017)

Transport

Energi

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Fysikalisk kemi

Kemiska processer

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Mer information

Skapat

2017-10-07