Methane and nitric oxide conversion over a catalyst dedicated for natural gas vehicles
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2000

Författare

Bengt Andersson

Kompetenscentrum katalys

Institutionen för kemisk reaktionsteknik

Neil Cruise

Institutionen för teknisk ytkemi

Kompetenscentrum katalys

Martin Lundén

Institutionen för kemisk reaktionsteknik

Maria Hansson

Society of Automotive Engineers Technical Paper Series

Vol. SP-1564 33-40

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik

Transport

Energi

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Kemiska processer

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Mer information

Skapat

2017-10-07