Delaktighet i planeringen med stöd av GIS, visualisering och Internet.
Artikel i övrig tidskrift, 2005

Författare

Pernilla Jacobsson Korhonen

Chalmers, Arkitektur

Mapping and Image Science, Svenska kartografiska sällskapets tidskrift.

Ämneskategorier

Husbyggnad

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13