Delaktighet i planeringen med stöd av GIS, visualisering och Internet.
Artikel i övriga tidskrifter, 2005

Författare

Pernilla Jacobsson Korhonen

Chalmers, Arkitektur

Ämneskategorier

Husbyggnad