Canvassing / VIdeobutiken
Övrigt - Utställning, 2012

Arbetet med Videobutiken (se https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/28345) ställdes ut på en samlingsutställning Canvassing kurerad av Kalle Brolin och Kristina Muntzig. Ifråga om Videobutiken visades en rad, bilder, utsnitt, texter och citat vilka tillsammans utgjorde en form av porträtt av arbetet i stort, i form av färgutskrifter i A4-format vilka satt fritt nålade på en gemensam vägg. Bredvid väggen stod ett bord med en stol där en “karta” över “väggen” var uppritad och där det var möjligt att läsa sig till källor och ursprung för texter och bilder.

city development

city planning

exhibition

Artistic research

social imaginary

Upphovsman

Henric Benesch

Göteborgs universitet

Emma Corkhill

Göteborgs universitet

Ämneskategorier

HUMANIORA

Studier av enskilda språk

Kulturgeografi

Miljövetenskap

Mer information

Senast uppdaterat

2024-05-28