Objectification and subjectification of students, teachers and knowledge in examination practices
Övrigt konferensbidrag, 2012

Författare

Thommy Eriksson

Chalmers, Tillämpad informationsteknologi

Konferens om undervisning och lärande

Ämneskategorier

Didaktik

Lärande

Lärande och undervisning

Pedagogiskt arbete

Mer information

Skapat

2017-10-06