Who’s in charge? – controlling course production at Chalmers and University of Gothenburg
Övrigt konferensbidrag, 2011

Författare

Thommy Eriksson

Chalmers, Tillämpad informationsteknologi

Elisabeth Saalman

Chalmers, Tillämpad informationsteknologi

Maria Sunnerstam

Konferens om undervisning och lärande

Ämneskategorier

Didaktik

Lärande

Pedagogik

Lärande och undervisning

Pedagogiskt arbete

Mer information

Skapat

2017-10-07