Negotiated and authentic assessment with focus on creative processes – case studies from courses in digital media
Övrigt konferensbidrag, 2005

Författare

Thommy Eriksson

Chalmers, Centrum för kunskapsbildning och kommunikation (CKK)

Designs on e-learning

Ämneskategorier

Didaktik

Lärande

Lärande och undervisning

Pedagogiskt arbete

Mer information

Skapat

2017-10-07