Integrating movie making and virtual reality – creating new opportunities
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet), 2004

Författare

Thommy Eriksson

Chalmers, Centrum för kunskapsbildning och kommunikation (CKK)

Odd Tullberg

Chalmers, Centrum för kunskapsbildning och kommunikation (CKK)

AVR III

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Medievetenskap

Kulturstudier

Kommunikationsvetenskap

Filmvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07