Integrating movie making and virtual reality – creating new opportunities
Övrigt konferensbidrag, 2004

Författare

Thommy Eriksson

Chalmers, Centrum för kunskapsbildning och kommunikation (CKK)

Odd Tullberg

Chalmers, Centrum för kunskapsbildning och kommunikation (CKK)

AVR III

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Medievetenskap

Kulturstudier

Kommunikationsvetenskap

Filmvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07