The Virtual Film Crew
Övrigt konferensbidrag, 2004

Författare

Thommy Eriksson

Chalmers, Centrum för kunskapsbildning och kommunikation (CKK)

Presence

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Design

Människa-datorinteraktion (interaktionsdesign)

Filmvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07