Experimental studies of NOx storage catalysts -Preparation, characterisation, NOx regeneration and sulfur deactivation
Doktorsavhandling, 2006

sulfur poisoning

CO

DRIFT

precious metal

SO2

NOx storage

H2

NOx reduction

reducing agents

C3H6

H2O

C3H8

lean-burn

KB, Kemigården 3, Chalmers, Göteborg
Opponent: Professor Ingemar Odenbrand, Lund University, Sweden

Författare

Hussam Abdulhamid

Kompetenscentrum katalys

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi

The reduction phase in NOx storage catalysis: Effect of type of precious metal and reducing agent

Applied Catalysis B: Environmental,; Vol. 62(2006)p. 319-328

Artikel i vetenskaplig tidskrift

In situ FTIR study of SO2 interaction with Pt/BaCO3/Al2O3 NOx storage catalysts under lean and rich conditions

Journal of Catalysis,; Vol. 241(2006)p. 200-210

Artikel i vetenskaplig tidskrift

Platinum dispersion measurements for Pt/BaO/Al2O3, NOx storage catalysts

Applied Catalysis A: General,; Vol. 296(2005)p. 157-168

Artikel i vetenskaplig tidskrift

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik

Transport

Energi

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Fysikalisk kemi

Kemiska processer

Materialkemi

Fundament

Grundläggande vetenskaper

ISBN

91-7291-807-1

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie

KB, Kemigården 3, Chalmers, Göteborg

Opponent: Professor Ingemar Odenbrand, Lund University, Sweden

Mer information

Skapat

2017-10-07