The Virtual Film Crew Project – work in progress on Film Making Using Online Communities, Computer Mediated Communication and Collaborative VR
Paper i proceeding, 2004

Författare

Thommy Eriksson

Chalmers, Centrum för kunskapsbildning och kommunikation (CKK)

Sofia Sundström

Elinor Thelander

8th World Multiconference on Systemics, Cybernetics and Informatics

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Design

Kommunikationsvetenskap

Människa-datorinteraktion (interaktionsdesign)

Filmvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07