A Comparison of Online Communication in Distance Education and in Conventional Education
Paper i proceeding, 2001

Författare

Thommy Eriksson

Chalmers Medialab

Sergei Muchin

Chalmers Medialab

Anthony Goller

Frontiers in Education

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Lärande

Pedagogik

Kommunikationsvetenskap

Människa-datorinteraktion (interaktionsdesign)

Lärande och undervisning

Pedagogiskt arbete

Mer information

Skapat

2017-10-07