Att utveckla nätverk för IKT-pedagogik inom högre utbildning
Övrigt konferensbidrag, 2012

Författare

Thommy Eriksson

Chalmers, Tillämpad informationsteknologi

Maria Sunnerstam

NU2012

Ämneskategorier

Didaktik

Data- och informationsvetenskap

Lärande

Mänsklig interaktion med IKT

Pedagogik

Kommunikationsvetenskap

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Lärande och undervisning

Pedagogiskt arbete

Mer information

Skapat

2017-10-07