Will Global Warming Stop if I Stop My Car?
Poster (konferens), 2011

Författare

Thommy Eriksson

Chalmers, Tillämpad informationsteknologi

Adlerbert Research Foundation Jubilee Conference

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Design

Annan geovetenskap och miljövetenskap

Medievetenskap

Kommunikationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07